หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  01 เมษายน 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ในวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2566 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ราชภัฎ เชียงใหม่
ได้บริการวิชาการการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรสินค้าสำคัญของประเทศไทยในอดีต

และจัดกิจกรรมการอบรมการทำยาหม่อง
สาธิตและร่วมมือกับชาวบ้านสกัดน้ำมันไพล และสมุนไพรต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนผสมของยาหม่อง และยังเป็นสินค้าส่งออกในอดีตที่สำคัญของประเทศไทย
ภาย...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ในวันที่ 21 มีนาคม 2566
 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ได้บริการวิชาการอบรมการย้อมผ้า และการทำมัดย้อมจากสีธรรมชาติ ภายใต้โครงการ สืบสาน ต่อยอด นวัตกรรมสินค้าส่งออกในระบบสินค้าพระคลังฯ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ และประชาชน

ได้ร่วมกิจกรรมลงมือทำกิจกรรมการย้อมผ้า และได้ความรู้ในเรื่องสินค้าส่งออกในระบบพระคลัง รวมถึงเร...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ศึกษาศาตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับ หลักสูตรศาสตร์เพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตรการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จัดฝึกอบรมการมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ ด้วย แก่นฝาง ครั่ง ไม้สัก บนพื้นฐานของเรื่องราวประวัติศาสตร์ในอดีต( History))สร้างเนื้อหา (Content)ผนวก ความคิดริเริ่ม(Creative) บนผลผลิต คือผืนผ้า สร้าง Soft Powe...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
             เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้นำชุมชน ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว เพื่อน้อม...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันะ์ 2566  ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

เพื่อเข้าร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เพื่อสร้างแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตำบลแม่วิน ให้สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยว ให้มีความก้าว...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 18 มกราคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ขูชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
ร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในโอกาสศึก...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้นำผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มฝ้ายทำมือ บ้านแม่เตียน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  ไปศึกษาดูงานฝ้ายทอมือย้อมสีผ้าธรรมชาติ ทำผ้ามัดย้อม บาติก และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้าฝ้าย ที่ส่งขายทั้งในประเทศญี่ปุ่น และในประเทศไทย ที่บ้านช่างเคิ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชีย...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ได้ร่วมกิจกรรมการจัดบูธนิทรรศการ และการแสดงผลงานของศูนย์ฯ
 ภายในงานมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนประจำปี 2565
 (CMRU One for All 2022 @ Mae Hong Son Campus)”

ในระหว่างวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัมนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ ที่เริ่มต้นอย่างจริงจัง ควบคู่กับ ระบบ GAP. และได้อบรมให้ความรู้และสาธิตแนะนำการผลิตสารสมุนไพร นำตัวอย่างไปมอบให้เกษตรกร และติดตามผลงานจริงๆ ลงสู่พื้นที่ พร้อมสร้างเครือข่าย ต่อยอด เราจะร่วมมือกับ กลุ่มคุณมลิวัลณ์และพี่น้องแห่งห้วย...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ในวันที่ 11 มีนาคม 2565ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่   ได้เดินทางไปมอบหนังสือของศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาฯ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่อย่างยั่งยืน ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ให้แก่นายอำเภอแม่วาง และนายอำเภอสันป่าตอง   เพื่อนำไปใช้ในด้านการบริการวิชาการ และได้รายงานผลการดำเนินงาน...
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
40
 เมื่อวาน 
45
 เดือนนี้ 
3,885
 เดือนที่ผ่านมา 
6,117
 ปีนี้ 
17,883
 ปีที่ผ่านมา 
35,630
   ทั้งหมด 
143,069
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/04/2561