หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  01 เมษายน 2561 โดย Administrator

ต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี

 โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
 

ต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี

         

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2561-2566 ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยในพื้นที่บริการ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ และจ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1,359 โครงการ แบ่งเป็นการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 528 โครงการ ด้านสังคม 384 โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม 238 โครงการ และด้านการศึกษา 209 โครงการ ในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 301 หมู่บ้าน และอีก 158 โรงเรียน
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรีและคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ และได้จัดแสดงบูธผลงานโครงการการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานทุนชุมชน ซึ่งดำเนินงานโดยศูนย์ฯ และโครงกางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ เช่นการโชว์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นเมืองแห่งช็อคโกแลต การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ แก้ปัญหามลพิษ PM2.5 และระบบพลังงานทางเลือกด้านการเกษตรดิจิทัลขนาดเล็กต้นทุนต่ำในโรงเรียนขยายโอกาสและชุมชน
 

*************************************

นางสาวทัณฑิกา ตาคำนวน / ข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ / ภาพ

จำนวนผู้ชม 71 คน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
278
 เมื่อวาน 
47
 เดือนนี้ 
4,017
 เดือนที่ผ่านมา 
6,117
 ปีนี้ 
18,015
 ปีที่ผ่านมา 
35,630
   ทั้งหมด 
143,201
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/04/2561