หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  01 เมษายน 2561 โดย Administrator

อบรมชาวบ้านกิจกรรมในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566
 

อบรมชาวบ้านกิจกรรมในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

          ในวันที่ 23 , 29 -30 มิถุนายน 2566 และวันที่  3 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมการอบรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐาน เศรษฐกิจฐานราก “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว"  ให้แก่ประชาชนบ้านโป่งสมิ บ้านห้วยตอง บ้านแม่เตียน และบ้านห้วยอีค่าง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่


โดยมีการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในเรื่องการเกษตรอินทรีย์ การผลิตเพื่อบริโภคเหลือขาย การเลี้ยงและการดูแล ีรวมถึงการขยายพันธุ์ปลา เพื่อนำมาใช้ในการบริโภคเหลือขาย เพื่อให้ประชาชนขจัดความยากจน หิวโหย มีอาหารที่มีโปรตีนในท้องถิ่น รวมถึงการอนุรักษ์สัตว์น้ำและแม่น้ำ เพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน และในลำดับต่อๆไปอีกด้วย 
 

*************************************

นางสาวทัณฑิกา ตาคำนวน / ข่าว

นางสาวทัณฑิกา ตาคำนวน / ภาพ

จำนวนผู้ชม 74 คน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
37
 เมื่อวาน 
45
 เดือนนี้ 
3,885
 เดือนที่ผ่านมา 
6,117
 ปีนี้ 
17,883
 ปีที่ผ่านมา 
35,630
   ทั้งหมด 
143,069
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/04/2561