หน้าแรก >> วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ

 วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ

  17 กันยายน 2561 โดย Administrator

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2570 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีคุณลักษณะสอดคล้องกับหลักศาสตร์พระราชา

 

ปรัชญา

สร้างคนใหม่ คิดใหม่ ภายใต้ศาสตร์พระราชาภูมิปัญญาท้องถิ่น + ภูมิปัญญาสากล = ศาสตร์พระราชา

 

พันธกิจ

        1. งานวิจัย สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

        2. งานสนับสนุน สนับสนุนการเรียนการสอนศาสตร์พระราชา ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก

        3. งานฝึกอบรม

                3.1 นักศึกษาราชภัฏ

                3.2 บุคคลทั่วไป

                3.3 งานสัมมนา ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

        4. งานห้องสมุดศาสตร์พระราชา ประสาน กับหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         5. งานพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
52
 เมื่อวาน 
39
 เดือนนี้ 
5,438
 เดือนที่ผ่านมา 
2,409
 ปีนี้ 
13,319
 ปีที่ผ่านมา 
35,630
   ทั้งหมด 
138,505
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/04/2561