หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  01 เมษายน 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ และนางสาวทัณฑิกา ตาคำนวน
บุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน บัณฑิตวิทยาลัย
และผู้อำนวยการศูนย์ศาสต...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น /ศาสตร์พระราชา

ลงพื้นที่ดำเนินโครงการการพัฒนาผ้าทอมือด้วยการเปลี่ยนรูปแบบและหน้าที่การใช้งาน กรณีศึกษาเครื่อข่ายลุ่มแม่น้ำวางตอนบน
โดยนำทีมโดย ผศ.เจษฎาพล, กิตติพัฒนวิทย์ และคณะ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.


ภายใต้โครงการโป...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 31 มกราคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และพุทธศาสนิกชน

ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป พิธีพุทธาภิเษก และพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ และเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๙ น. เป็นต้นไป และวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมการอบรม โครงการสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานทรัพยากรและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน


โดยสอนให้ชาวบ้านรู้กรรมวิธีในการผลิตยาหม่องสมุนไพร การสกัดน้ำมันไพล-ขมิ้น การจัดทำผลิตสเปรย์กันยุง การจัดทำน้ำยาซักผ้า และการจัดทำครีมบำรุงผิว เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้แก...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ศูนย์ศึกษาศาสตร์พรระาชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ได้เข้าร่วมการจัดแสดงบูธนิทรรศการผลงานของศูนย์ฯ
ในงานมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
ในระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2566


 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ในงานมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 
CMRU One for All @Mae Hong Son Campus 2023 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ได้จัดกิจกรรมการสาธิตการผลิตน้ำยาล้างจาน สเปรย์แอลกอฮอล์ และยาหม่องสมุนไพร   ให้แก่ประชาชน นักศึกษา และนักเรียนที่เข้ามาร่วมชมนิทรรศการภา...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ในงานมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566
CMRU One for All @Mae Hong Son Campus 2023 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2566

ผศ.ชูสิทธิ์ ชูชาติ  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้เป็นวิทยากรจับรรยายพิเศษเรื่อง "เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"  ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 (CMRU One for All @Mae Hong Son Campus 2023) วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 


 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมด...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ติดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2561-2566 ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยในพื้นที่บริการ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ และจ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1,359 โครงการ แบ่งเ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ในวันที่ 23 , 29 -30 มิถุนายน 2566 และวันที่  3 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมการอบรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐาน เศรษฐกิจฐานราก “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว"  ให้แก่ประชาชนบ้านโป่งสมิ บ้านห้วยตอง บ้านแม่เตียน และบ้านห้วยอีค่าง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่


โดยมีการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในเรื่องการเกษตรอ...
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
35
 เมื่อวาน 
45
 เดือนนี้ 
3,885
 เดือนที่ผ่านมา 
6,117
 ปีนี้ 
17,883
 ปีที่ผ่านมา 
35,630
   ทั้งหมด 
143,069
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/04/2561