หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  01 เมษายน 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานการเกษตร
                    รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา ในโอกาสที่ทางสมาชิกวุฒิสภาเดินทางลงพื้นที่จังหวัด...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ร่วมจัดนิทรรศการ งานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ร่วมพูดคุยกับชาวบ้าน และส่งเสริมการเกษตรแบบ 2 ระบบ จึงทำให้พี่น้องม้ง ไม่เดือดร้อนเรื่องโควิด เพราะใช้ระบบการผลิตเพื่อบริโภค หรือระบบเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับ ระบบการผลิตเพื่อขาย หรือระบบทุนนิยม ชาวบ้านจึงมีความมั่นคงทางอาหาร และเงินทอง ยามนี้ดอกไม้แพง เพราะผลผลิตน้อ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2563
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาดอยแสงแก้ปัญหาความแร้นแค้นยากจน บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา
นำทีมโดย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ รวมถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และอาจารย์จากวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติในการจัดกิจกร...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีกรรมสืบชะตา ดิน น้ำ ป่า สิ่งสูงสุด...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ 22 มิย. 63 ภารกิจของศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น www.philosophy.cmru.ac.th โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา โครงการท่องเที่ยวในมิติเ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน . 2563 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และคณะ
ได้จัดารอบรมให้แก่ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกันผลิตสบู่น้ำผึ้ง ผสมมะขาม และสมุนไพรพื้นบ้านต่าง ๆ  เพื่อใช้เอง และส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่อไป
เมื่อชาวบ้านทราบวิธีการ และสามารถสร้างสบู่เพื่อใช้เองในท้องิ่นได้ ชาวบ้านต้องนำวิธีการประยุกต์กับภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อให้คงอยู่ แล...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน . 2563 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และคณะ
ได้จัดารอบรมให้แก่ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกันผลิตสบู่น้ำผึ้ง ผสมมะขาม และสมุนไพรพื้นบ้านต่าง ๆ  เพื่อใช้เอง และส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่อไป
เมื่อชาวบ้านทราบวิธีการ และสามารถสร้างสบู่เพื่อใช้เองในท้องิ่นได้ ชาวบ้านต้องนำวิธีการประยุกต์กับภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อให้คงอยู่ แ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ในวันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาฯ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้นำชุมชนบ้านห้วยอีค่าง และบ้านห้วยตอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ถึงผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 และร่วมมือกันวางแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชน ในการดำเ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ในวันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาฯ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้นำชุมชนบ้านโป่งสมิ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ถึงผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 และร่วมมือกันวางแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชน ในการดำเนินชีวิตตามแน...
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
9
 เมื่อวาน 
204
 เดือนนี้ 
3,665
 เดือนที่ผ่านมา 
6,117
 ปีนี้ 
17,663
 ปีที่ผ่านมา 
35,630
   ทั้งหมด 
142,849
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/04/2561