หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  01 เมษายน 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการศูนย์ ฯ และคณะ ได้ลงพื้นที่อบรมชาวบ้าน บ้านหาดชมพูหมู่ที่ 5 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  นอกจากจะอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านแล้วยังสอนชาวบ้านทำสบู่ น้ำยาซักผ้า และน้ำยาล...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2564 ผอ. ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้รับผิดชอบ โครงการ  U2T  ตำบลท่าตอน  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผศ. ชูสิทธิ์ ชูชาติ ได้มอบ เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ วิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 15 และหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ให้เป็นสินค้าสร้างสรรค์ของชุมชน แล้ว ส่งเสริมการขายผ่าน on line. และเข้าสู่ โครงการเส...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำทีมโดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน โป่งน้ำร้อน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกับชาวบ้านในการผลิตน้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน และสบู่ก้อน เพื่อที่ชาวบ้านสามารถผลิตใช้เอ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ บ้านท่ามะแกง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นำทีมโดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ได้จัดอบรมชาวบ้านที่สนใจการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำว...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำด้วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ได้ลงพื้นที่ บ้านผาใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลบท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปอบรมชาวบ้านและยังได้มีการสาธิตการ...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 17 และ 18 มิถุนายน 2564 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม และหมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดอบรมชาวบ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังนำเมล็ดพันธุ์พืชไปแจกจ่ายชาวบ้านที่เข้าอบรมและสาธิตการทำน้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้าแก่ชาวบ้านอีกด...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2564 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำด้วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดการอบรมชาวบ้านหมู่บ้านดอยแสง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในหัวข้อ "การดำรงชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา" อีกทั้งยังสาธิตการทำน้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้าที่ชาวบ้านสามารถทำได้ด้วยตนเอง และยังมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนคร...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำด้วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดอบรมเส้นทางการท่องเที่ยวสมุนไพรแก่เยาวชนเพื่อปลูกฝังความรู้และการเป็นไกด์นำเที่ยว อีกทั้งยังนำแมสก์ไปมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านโป่งสมิ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ชาวบ้านป้องกันตัวเองห่างไกลจากโควิด-19...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สร้างความสมดุลให้แก่ธรรมช...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำทีมโดย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบแมสก์และเจลล้างมือให้กับกำนันตำบลท่าตอน เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านต่อไป ภายใต้โครงการ "ํU2T Covid week ก้าวต่อไปสู้ภ...
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
275
 เมื่อวาน 
47
 เดือนนี้ 
4,017
 เดือนที่ผ่านมา 
6,117
 ปีนี้ 
18,015
 ปีที่ผ่านมา 
35,630
   ทั้งหมด 
143,201
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/04/2561