หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  01 เมษายน 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่     ได้มอบพันธุ์ปลานิล และพันธุ์ปลาทับทิมจำนวน 15,000 ตัว  ให้แก่ชุมชนบ้านโป่งสมิ ชุมชนบ้านห้วยข้าวลีบ และชุมชนบ้านห้วยอีค่าง   เพื่อช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีโปรตีนจากอาหารสัตว์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ไกล และส่วนมากนิยมปลูกพืชผักในการดำรงชีวิต จึงทำให้ขาดโปรต...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในงานเปิดบ้าน (Open House)
“ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2565”
วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยได้เข้าร่วมการจัดบูทแสดงผลงานทางวิชา เผยแ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นำโดย ผู้อำนวยการ ได้เดินทางไปติดต่อประสานงานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล และภาคเอกชน ในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มต้นจากอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชีย...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            
ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยนำโดย อาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท ในการพัฒนาพื้นที่ตำบลแม่วิน โดยหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ของตำบลแม่วิน คือการสร้างเส้นทางวิ่งเทรล (Trail Running) และเดินป่า (Trekking) เส้นทางใหม่ เพื่อ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            กิจกรรมวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564  ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะ U2T ตำบลท่าตอน ได้ลงพื้นที่ ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ 1.ผลิตน้ำยา ซักผ้า น้ำยาล้างจาน  ให้ชาวบ้าน ใช้วิทยากรในหมู่บ้าน 2.ปล่อยปลาจำนวน 4,000 ตัว ในบึงกกหลง หมู่ 6 บ้านสันต้นดู่ ตามที่ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านร้องขอให้ช่วยเหลือ  3.ล่องแม่น้ำกก สำรวจ “บึงกกหลง” ที่เกิดจากแม...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับแม่หลวง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น และชาวบ้าน  พัฒนาหนองน้ำสาธารณะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และแหล่งท่องเที่ยว เมื่อแม่หลวงสู้ ชาวบ้านเอาด้วย มันเท่ากับ  "ระเบิดจากข้างใน  เข้าใจ เข้าถึง จึงพัฒนา"  ทั้งนี้มีการมอบพันธุ์ปลา พร้อมกับทำน้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจานอีก...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ศึกษาศาตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักศึกษาสาขาการปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ภายใต้การสนับสนุนของ คณบดี วินัย ไชยวงค์ญาติ 
...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำด้วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมภายในตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังนำพันธุ์ปลา อาหารปลา และต้นกล้าทุเรียนไปแจกจ่ายแก่ชาวบ้าน ...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำทีมโดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม แนะนำชาวบ้านบ้านผาใต้ และบ้านเมืองงามใต้ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ ได้แก่ จิ้งหรีด เป็นต้น ได้มีการตรวจฟาร์มผู้เลี้ยง รวมทั้งส่งเสริมการตลาดอีกด้วย   ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นำทีมโดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะ ได้มีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านและสาธิตการทำของใช้ในครัวเรือนแก่ชาวบ้าน เช่น การทำสบู่ การทำน้ำยาล้างจาน การทำน้ำยาซักผ้า เป็นต้น ...
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
110
 เมื่อวาน 
204
 เดือนนี้ 
3,665
 เดือนที่ผ่านมา 
6,117
 ปีนี้ 
17,663
 ปีที่ผ่านมา 
35,630
   ทั้งหมด 
142,849
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/04/2561